Onze kennis is altijd up to date

Dat Falex Letselschade specialist is op het gebied van letselschade en gezondheidsrecht blijkt onder meer uit de publicaties van mr. dr. Faro Sobczak in verschillende nationale en internationale vaktijdschriften op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Law and epidemiology: Misinterpretation of epidemiologic information in claims for asbestos-related diseases
F. Sobczak, A. Burdorf & M. Zeegers – OA Epidemiology

Bewijsrecht in medische aansprakelijkheidszaken
F. Sobczak – Groninger Civilistenblad

Liability for Asbestos-Related Injuries
F. Sobczak – Universitaire Pers Maastricht, ISBN: 978 94 6159 193 7

Liability for asbestos-related injuries door F. Sobczak
A. Van – Tijdschrift voor Personenschade